Yurt dışında yaşam çocuklar için daha kolay

Çocuklar, başka bir ülkedeki yaşama anne babalarından daha kolay alışıyor… Gelişen teknoloji ve çokuluslu şirketlerin faaliyet gösterdiği ülkelerin artması, yeni bir yaşam biçimini de beraberinde getiriyor. Bu da expat kelimesini giderek daha fazla bilinen ve kullanılan bir kelime haline getiriyor. Kısaca kendi ülkesi dışında çalışan çokuluslu şirket personeli anlamına gelen expat, yeniliklerle dolu bir hayatın çağrışımı aynı zamanda. Özellikle de çocuklar için…

HSBC Grubu’nun 100’ü aşkın ülkeden 26 binin üzerinde yabancı çalışanın görüşünü alarak gerçekleştirdiği ‘Expat Explorer’ anketi; yabancı çalışan olarak ebeveyn ve çocuklarının yurt dışı yaşama adaptasyonu ile ilgili çarpıcı bulgular ortaya koyuyor.

Ankete göre expat çocuklarının yarısının kendilerini ‘evde’ hissetmeleri altı aydan uzun bir zaman alıyor. Expatların yüzde 60’ı ise yurt dışı yaşamının çocuklarının hayat kalitesi üzerine pozitif bir etkisi olduğunu belirtiyor. Çarpıcı sonuçlardan biri de yurt dışında yaşamanın aile üyelerini birbirlerine daha da yakınlaştırdığının ortaya çıkması.
Hayli geniş bir yelpazeye yayılan binlerce expatın katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre yabancı çalışanların yüzde 48’i, çocuklarının yeni ülkelerinde kendilerini evde hissetmesinin altı aydan uzun bir zaman aldığını ifade ediyor. Yüzde 25’i de bu sürenin bir yıldan uzun sürdüğünü belirtiyor. Ebeveynlerin yüzde 67’si ise yeni hayatlarına alışmalarının altı aydan uzun bir zaman aldığını, yüzde 49’u ise bir yıldan daha uzun sürdüğünü söylüyor.

En büyük zorluk okula uyum

Başka bir okuldaki hayata uyumun özellikle arkadaş ve okullarını geride bırakan çocuklar için belli bazı güçlükler taşıdığı belirtilen ankete göre; 11 ila 16 yaşları arasındaki çocukların yarısından fazlası (yüzde 55) yeni okula alışmakta zorluk yaşıyor. Bununla birlikte ebeveynler diğer aile üyeleri ve arkadaşlara duyulan özlemin tüm yaştan çocuklar için büyük bir sorun olduğu da ifade ediliyor. Ebeveynlerin yarısı arkadaş ve aile özleminin çocukları için ilk üç güçlük arasında yer aldığını belirtiyor. Diğer önemli zorluklar arasında yeni arkadaşlar edinmek (yüzde 36) ve yeni bir dili anlamak (yüzde 30) yer alıyor.

Yurt dışına taşınma sürecinde çocukların karşılaştığı güçlüklerin üstesinden gelmek için ebeveyn desteğinin önemli olduğunu belirten Çocuk ve Ergen Psikoloğu ve Expat Çocuk Kulübü Kurucusu Kate Berger, HSBC Grubu’nun küresel çapta gerçekleştirdiği araştırma ile ilgili şunlar söylüyor: “Yurt dışına taşınmak tüm aile için yoğun bir değişim duygusunu beraberinde getirebilir. Dolayısıyla ebeveynlerin süreç boyunca çocuklarına empati göstermeleri ve yanlarında olduklarını hissettirmeleri büyük önem taşıyor. Çocuğunuzu desteklemenin en iyi yollarından biri onları üstesinden gelebilecekleri zorluklara karşı cesaretlendirmektir. Bu onlara inandığınızı gösterir, güven ve beceri geliştirmelerine yardımcı olur. Çocuğunuz sizin de güçlüklerin üstesinden nasıl geldiğinizi izleyeceğinden, onlara örnek teşkil etmeniz ve kendi sorunlarınız ile ilgili onlarla açık bir şekilde konuşmaya istekli olduğunuzu göstermeniz gerekiyor.”

Yurt dışında çocuk yetiştirmek daha maliyetli

Ebeveynler için yurt dışında çocuk yetiştirmek harcamaların artışını da beraberinde getiriyor. Yabancı çalışanların yüzde 62’si yurt dışında çocuk yetiştirmenin maliyetinin kendi ülkelerine kıyasla daha yüksek olduğunu ifade ediyor. Ankete katılanların yüzde 58’i de özellikle çocuk bakıcılığının daha pahalı olduğunu vurguluyor.

Zorluklar aile bağlarını güçlendiriyor

Anketin sonuçlarına göre; ailelerin yeni bir ülkeye taşınma sürecinde karşılaştıkları zorluklar, bireylerin birbirine daha da yakınlaşmasına yardımcı oluyor. Ebeveynlerin yüzde 46’sı yurt dışına taşınmanın çocukları ile daha sıkı bağlar kurmalarına destek olduğunu belirtirken yüzdi 48’i ise yurt dışında yaşamanın eşleri ile olan bağı güçlendirdiğini söylüyor.

Yurt dışında yaşam çocuk gelişimi için olumlu

Ebeveynlerin çoğu yurt dışı hayatının uzun vadede aileleri ve çocuklarının yaşam tarzı üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu dile getiriyor. Her beş ebeveynden üçü yurt dışına taşınmalarının çocuklarının genel hayat kalitesini geliştirdiğini, yaklaşık yarısı çocuklarının sağlığı ve refahının iyileştiğini belirtiyor. Bununla birlikte ebeveynlerin yüsre 69’u çocuklarının yeni kültür ve deneyimlere daha açık olduğunu ifade ediyor. Yüzde 45’i de çocuklarının çok yönlü ve daha kendine güvenen bireyler olduğunu söylüyor.

HEMEN DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 5 =