Sanatın büyülü dünyasına açık çağrı

Çocukları çeşitli sanat dallarının büyülü dünyasına davet eden Açık Diyalog İstanbul’un çağrısına kulak vermeye ne dersiniz! İşte çocukların minik yüreklerini merak ve coşkuyla çarptıracak atölyeler…

Billur Tansel tarafından kurulan Açık Diyalog İstanbul, kültürlerarası diyaloğun desteklenmesini amaçlayan çalışmalarına çocuklara yönelik atölyeleri de ekledi. Çocukları çeşitli sanat dallarının büyülü dünyasıyla buluşturan bu etkinlikler, minik yüreklerin merak ve heyecanla çarpmasına yol açıyor. Yaratıcı drama, müzik, görsel sanatlar, felsefe, resim ve heykel atölyelerinin ayrıntılarını öğrenmeye ne dersiniz? Aralık ayı programının ayrıntılarını aşağıda, Açık Diyalog İstanbul’un tüm etkinliklerini ise burada bulabilirsiniz. Atölyeler 2018’de de devam edecek.

Kendini keşfet: Yaratıcı Drama Atölyesi

Yaratıcı drama; çocukların kendi yaşantılarından yola çıkarak, bir lider eşliğinde doğaçlama ve rol oynama teknikleriyle kendilerini ifade ettikleri ve potansiyellerini fark ettikleri bir süreçtir. Yaratıcı dramada çocuklar gündelik hayatlarında yaşadıkları ve gözlemlediklerini oyunsu süreçlerle deneyimleyerek, kendi yaşantılarına farklı bir gözle bakma imkanı bulurlar. Bu tarz etkileşimler çocukların duygusal, sosyal ve dil gelişimini desteklerken problem çözme, iş birliği ve uzlaşma gibi alanlarda da etkin bir rol almasına olanak tanır. Yaş grupları dahilinde olan; kendini tanımak, hayal gücünü geliştirmek, bir grup içerisinde yer alarak farklı durumları ve karakterleri canlandırmaya istekli her çocuk yaratıcı drama gruplarına katılabilir.
Yaratıcı drama grubuna katılan çocuklar;
• Gündelik hayatlarında fırsat bulamadıkları yaratıcı düşünme egzersizlerini yaparak hayal gücünün sınırlarını keşfeder.
• Yapılan çalışmalarla sonuç odaklı olmak yerine süreç odaklı olmayı, süreçten keyif almayı ve sürecin bir parçası olmayı öğrenir.
• Grup içerisinde rol almayı, fikir alış verişinde bulunabilmeyi, bazen daha aktif olabilmeyi bazen de geri planda durabilmeyi deneyimler.
• Yaratıcı dramada doğru ya da yanlış olmadığı için kendisini özgürce, yargılanma kaygısı olmadan ifade edebileceğini fark eder.

Yaratıcı drama atölyesinin süresi 4 hafta. 6-8 yaş arasına yönelik dersler, bir saat sürüyor. Program, 3 Aralık Pazar günü 14.15’te başlıyor ve ay boyunca her pazar günü çocuklar yaratıcı drama atölyesinde kendi dünyalarını ortaya çıkarma fırsatı buluyor. Atölye ücreti 360 lira + KDV

Notalarla örülen dünya: Müzik Atölyesi

Bireysel veya toplu halde şarkı söyleyerek enstrüman çalarak dans ederek ya da sadece müzik dinleyerek gerçekleştirilecek etkinlikler, çocukların sanatsal anlamda kazanacakları estetik beğeninin yanında bir yandan kendilerini ifade edişlerini güçlendirir. Bu çalışmalarla kazanacakları konsantrasyon becerileri bedensel, ruhsal ve zihinsel etkinliklerini de olumlu yönde etkileyecek ve diğer alanlarda da başarılarını artırmaya yardımcı olacaktır. Çocukların kendilerini ifade edebilecekleri müziksel etkinlikler içinde grupla çalışmaları sosyalleşmelerinde önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda grupla beraber söyleme, sesini kullanma ve denetlemeye çalışma ve uyum becerisi, ritim ve melodi duygusunun gelişmesine katkıda bulunacaktır. Müzik atölyesine katılan çocuklar; • Müzik dinleme ve video izleme etkinliği ile desteklenen, müzik türlerini, çalgıları tanıma ve farklı kültürlerin müziklerini öğrenmeye yönelik çalışmalarla görsel ve duyusal algılarını geliştirir ve dinledikleri müziği tanıyabilme yetisi kazanırlar.
• İnsan sesinin ve beden müziğinin farklı şekillerde nasıl kullanıldığına dair örnekleri deneyimlerler ve bunları performansa dönüştürme çalışmalarıyla kendilerini ifade ederken yaratıcı süreçleri zenginleşir.
• Süreç içinde grubun motivasyonu doğrultusunda gerçekleştirilebilecek müzik performansları yetenek ve özgüvenlerinin gelişmesine katkıda bulunur.
• Zaman zaman konuk olarak katılacak müzisyenlerin çalgılarını tanımaya yönelik çalışmalar yapılarak müzik algıları geliştirilir.
• Tiyatro ve dans gibi farklı disiplinlerden konukların katılmasıyla yapılabilecek ortak çalışmalarla müzik ve diğer sanatların nasıl bir arada performansa dönüştüklerine dair estetik algıları geliştirir.
2 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak bu atölyenin toplam süresi 4 hafta. 6-8 yaş arasındaki çocuklar bir saat boyunca notalarla örülen sihirli bir dünyada gezinecek. Atölye ücreti 320 lira + KDV

Pablo Picasso ile bir gün: Üç Boyutlu Görsel Sanatlar Atölyesi

Evrende gördüğünüz her nesne ve canlının üç boyutlu olduğunun ne kadar farkındasınız? Bebeklik döneminde başlayan nesnelere dokunma, kavrama ve tadına bakma güdüsü, bilgi- birikim arttıkça kaybolmaya başlar. Bu atölyede resim ve heykel sanatı üzerinde yoğunlaşarak, bu güdünün tekrar işlev kazanması, el koordinasyonları, üç boyutlu düşünme, nesne etrafında zihinsel olarak dolaşabilme, nesnenin görme kapsamı dışında kalan tarafını hayal edebilme yetileri gelişecektir. Renk algısı, perspektif, çizgi, doku gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olacak ve katılımcılar bunun dışında eğitim süresi içerisinde sanat akımlarının öncü isimleri hakkında bilgi edinecek ve uygulamalar da bulunacaktır.
Görsel sanatlar atölyesine katılan her çocuk;
• Sanat akımlarını ve sanat tarihinde iz bırakan sanatçıların hayatlarını ve eserlerini tartışarak ve uygulamalar yaparak içselleştirmeyi, bakmak yerine görmeyi, tanımlama ve zihinsel dünyaları betimleme yetisini kazanır.
Atölye ortamını arkadaşları ile paylaşarak ve fikir alışverişinde bulunarak özgüven duygusunu geliştirebilir. Heykeltıraş Pınar Yılmaz’ın eğitmenliğinde 17 Aralık 2017 Pazar günü 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek atölye 6-10 yaş arasındaki çocuklara yönelik. Katılım ücreti 90 lira + KDV .

Özgürlük Nedir? Çocuklar için Felsefe Atölyesi

Çocuklar için felsefe bir masal, fabl, öykü, mitoloji, video veya bir nesne üzerinden yola çıkarak adalet, bilgi, özgürlük, mutluluk, sanat, sevgi, gibi günlük yaşamımızda sıklıkla karşılaştığımız felsefi kavramları bir kolaylaştırıcının rehberliğinde soruşturmaktır. Bu soruşturmada amaç çocukların bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanlarda gelişimini artırmak ve soruşturan topluluk modelini eğitim ortamına yansıtmaktır. “Özgürlük nedir? Ya da cezalandırma olmasa da iyilik yapmaya devam eder miyiz?” gibi soruları felsefe tarihinde birçok filozof yanıtlamış ve bu konular üzerinde fikirler geliştirmiştir. Fakat çocuklar için felsefe eğitiminde bu soru ve kavramlar kendi halinde yaşayan bir çobanın, bir gün ona istediği her şeyi yapabilme imkanı veren sihirli bir yüzüğü bulması ve onu nasıl kullanması gerektiği üzerinden açılan bir soruşturma ile geliştirilir. Çocuklar için felsefe Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın 1960’lı yıllarda Columbia Üniversite’nde geliştirdiği pedagojik bir yöntemdir. P4C (Çocuklar için felsefe) eğitimi günümüzde 60’a yakın ülkede yaklaşık 3 bin okulda uygulanmaktadır. UNESCO ve Education Endowment Foundation P4C eğitimi hakkında araştırmalar yapıp desteklerini sunmaktadır.
Felsefe atölyesine katılan çocuklar;
• Felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini öğrenmekten ziyade, topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında cevaplar arar, soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir.
• Onların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine olumlu katkı sağlanır.
• Düşünme, akıl yürütme, kavram oluşturma, bağıntı kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerilerini geliştirir.
• İletişim becerilerini geliştirir. Başkalarını derinden dinleme ve kendilerini ifade etmelerini sağlar.
• Eleştiriyi kişiselleştirmemeyi, fikirlerini cesurca ifade etmeyi öğrenir. Durham Üniversitesi’nin yürüttüğü bir araştırmada P4C’yi sürekli uygulayan sınıflarda çocukların sabır, özsaygı ve kendine güven duygularının geliştiği gözlemlenmiştir.
Dört hafta boyunca çocuklarda merak uyandıracak konuların işleneceği atölye 7-9 yaş ve 9-12 yaş arasına yönelik atölyeler 3 Aralık’ta başlıyor. İlk grup 10.00’da, ikinci grup ise 11.00’de başlıyor. Atölye ücreti, 360 lira + KDV

Düşünme ve uygulama: Süper Kahramanlar ile Resim ve Heykel Atölyesi

Deneyim ve farkındalığın hedeflendiği “Resim ve Heykel Atölyeleri” kapsamında çocuklar, sanat disiplininin çok yönlü uygulama olanakları ile gözlem, deneyim ve uygulamalı bilgiye dayalı çeşitli resim ve heykel atölyeleri gerçekleştireceklerdir. Sanat akımlarının resim ve heykel sanatı üzerinden inceleneceği atölyelerde, çocuklar sanatçı eğitmen eşliğinde akımları etkileyen kavramlar üzerine birlikte düşünecekler ardından bu düşünme sürecini resim ve heykel ile ifade etme imkanına sahip olacaklar.
Resim ve heykel atölyesine katılan her çocuk;
• Sanatın disiplinin düşünme ve uygulama pratiği ile günlük hayat içinde farkındalık oluşturma becerisini güçlendirebilecek.
• Sanat disiplininin çok yönlü uygulama olanakları ile ezber şablon bilgiden öteye gözlem ve deneyime dayalı çeşitli resim ve heykel atölyeleri gerçekleştirecek. Sanat tarihini salt teorinin ötesinde, hayatın içinde bir düşünme penceresi olarak içselleştirebilecek.
• Atölye sürecinde sanat tarihinden ve akımların öncü sanatçılarından referanslar ile keşifyolculuklarını daha da derinleştirebilecek.
• Yeni bir materyal ve teknik ile tanışıp bu tekniği özgün olarak ortaya sunulan kavramsal perspektif içerisinde degerlendirme fırsatı yakalayacak.
• Hayal etme, iki ve üç boyutlu düşünme becerilerini güçlendirebilecek.
• Diğer katılımcı arkadaşları ile birlikte paylaşarak üretebilecek, karar vererek sonuçlarını deneyimleyebileceği projelerde, yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek özgün ifadeler oluşturacaktır.
* Her atölye çalışması, birbirinden bağımsız olarak farklı bir sanat akımı ve kavram üzerine düşünme beraberinde resim ve heykel atölye sürecinden oluşmaktadır.
Tek günlük, 120 dakikalık bir atölye olarak gerçekleştirilecek bu etkinliğin tarihi 9 aralık 2017 Cumartesi. 4-6 ve 6-8 yaş olmak üzere iki ayrı grup halinde yapılacak atölyeye katılım bedeli, 80 lira.

Atölyeler hakkında ayrıntılı bilgi için 0212 232 76 62 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

HEMEN DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 5 =