Çocuğunuzun büyümesini izliyor musunuz?

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Türkiye’de boy kısalığı oranının yüzde 3 olduğunu belirterek çocukların büyümesini izlemenin büyük önem taşıdığını belirtti.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Darendeliler, birçok hastalığın temelinin çocukluk döneminde atıldığını belirterek sağlıklı bir yetişkinlik için çocukluğun izlenmeninin önemine dikkat çekti. Aynı zamanda Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı da olan Prof. Dr. Darendeliler, çocuklarda büyüme geriliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan “15 Nisan Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi Günü” kapsamında düzenlenen basın toplantısında derneğin “Büyümenin Koruyucuları” projesi de anlattı.

Prof. Dr. Feyza Darendeliler, çocukların büyümesinin izlenmesinin önemine dikkat çekti.

15 Nisan, ülkemizde Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi Günü olarak kutlanıyor. Bu gün kapsamında Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler’in konuşmacı olduğu basın toplantısında “Büyüme” hakkında merak edilen pek çok konuda bilgi paylaşıldı ve sağlıklı büyüme konusu gündeme taşındı. Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Türkiye’de boy kısalığı oranının yüzde 3 olduğunu ve bunun yüzde 80-85’inin normal boy kısalığı olduğunu belirtti. Geriye kalan kısmın ise patolojik boy kısalığı olarak tanımlandığını anlatan Prof. Dr. Darendeliler, büyüme hormonu eksikliğinden kaynaklanan boy kısalığının tedavi edilebildiğini ifade etti. Tedaviye erken başlamanın önemine işaret eden Prof. Dr. Darendeliler, “Çocuklar, doğumdan itibaren 15. gününde, ilk altı ay içinde 1-2 ayda bir, 6-24 ay arasında 3 ayda bir, 2-5 yıl arasında 6-12 ayda bir ve 5 yaşından sonra 1-2 yılda bir büyüme yönünden izlenmeli” dedi.

Çevresel koşulların iyileşmesinin büyümede de fark yarattığını ifade eden Prof. Dr. Darendeliler, “Büyümede yüzyılın eğilimi etkisi var. Şöyle örnek vereyim, ülkemizde yapılan çalışmalarda, 1960’larda kadınların boy ortalaması 1.60 m ve erkeklerin boy ortalaması 1.70 m idi. 1990’lara gelindiğinde 3.5 cm’lik bir artış olduğu görüldü. Buna yüzyılın eğilimi deniyor” diye anlattı.

Toplantıda, çocuklarda büyüme gerilikleri, sağlıklı büyüme ve boy kısalığıyla ilgili ebeveynlerde farkındalık oluşturmayı amaçlayan “Büyümenin Koruyucuları” isimli kampanya hakkında da bilgi verildi. Hem aileleri bilinçlendirmek hem de çocukların dikkatini çekmek için hazırlanan kampanyanın Facebook ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımlarda büyüme ile ilgili pek çok bilgiye yer veriliyor; dikkat çekmek amacıyla anne, baba, doktor ve hemşireyi simgeleyen karakterler kullanılıyor.
“Büyümenin Koruyucuları” bilinçlendirme aktiviteleri kapsamında ebeveynlerin konuyla ilgili doğru ve bilimsel bilgiye ulaşmaları için çalışmalar yaptıklarını belirten Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler, “Bu kampanya ile çocuklarda sağlıklı büyüme, büyüme geriliklerinin anlaşılarak vaktinde müdahale edilmesi, boy kısalığı, büyüme hormonu eksikliği ve sadece kız çocuklarında görülen Turner Sendromu gibi konulara dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Gerektiği taktirde doktorunuzun kontrolünde erken yaşlarda tedaviye başlanmasının tedavi başarısı açısından öneminin altını çizmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Okul çağı çocuğuna dikkat!

Okul çağı çocuklarının ortalama olarak yılda 4-6 cm uzamaları gerektiğine dikkat çeken Darendeliler, çocuğun sınıfta arkadaşlarına göre küçük olması, pantolonunun kısalmaması veya ayakkabısının küçülmemesi gibi durumların büyüme geriliğinin önemli belirtileri olduğunun ve bu durumlar gözlendiğinde doktora danışılması gerektiğinin altını çizdi.
Sağlıklı da olsa her çocuğun büyüme sürecinin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Darendeliler, çocuğun sağlıklı büyüme sürecinin çeşitli etkenlerin kontrolü altında olduğunu belirtti. Bunlardan bazılarının anne-babadan geçen kalıtımsal faktörler ve sağlıklı beslenme olduğunu söyleyen Feyza Darendeliler, bu faktörlerin çocuğun yetişkinlik boyunu belirleyen önemli etkenler olduğunu belirtti. Prof. Darendeliler, “Ayrıca, patolojik kaynaklı boy kısalıkları olabilir. Bunlar çeşitli iskelet sistemi hastalıkları, uzun süreli beslenme bozuklukları ya da altta yatan başka sistemik hastalıklardan kaynaklanır ve mutlaka tetkik gerektirir.” dedi.
Çocuğun yaşadığı kronik hastalıkların büyüme sürecini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Darendeliler, “Anne ve babadan alınan genlerin dışında kalp, böbrek gibi organların ve kemik sisteminin sağlıklı olması gereklidir. Tiroid hormonu, büyüme hormonu gibi hormonlar büyümeyi sağlar” dedi. Prof. Dr. Feyza Darendeliler altta yatan herhangi bir hastalığın fark edilebilmesinin büyümenin izlenmesi ile mümkün olduğunu, düzenli doktor kontrolleriyle erken teşhisin ve çoğu zaman tedavinin mümkün olduğunu ifade etti.
Büyümenin koruyucuları projesi Merck tarafından koşulsuz eğitim desteği ile desteklenmektedir.

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Hakkında:

Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet biliminin yurt içinde gelişmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmak amacıyla 1994 yılında kurulan dernek, bu konu ile uğraşan yurt dışı kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurarak bilgi ve kaynak aktarımı sağlamayı hedeflemektedir.
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği farklı disiplinler ile işbirliği çerçevesinde bilgi aktarımı sağlamak, eğitim alan yan dal uzmanlık öğrencilerimizin bu alanda bilgi ve beceri kazanımlarını çeşitli eğitim etkinlikleri ile desteklemek, pediatrik endokrinoloji ve diyabet eğitiminin ulusal düzeyde uyumunu sağlamak ve denetlemek, toplum çalışmaları ile sık görülen hastalıkların yakalanması ve tedavisi için gerekli çalışmaları yapmak, pediatrik endokrinoloji ve diyabet alanında sorunları olan çocuklarımızın tıbbi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekli girişimleri yaparak çözüm bulmak ve toplumda bu hastalıklar ile ilgili farkındalığı geliştirmek amaçlarıyla faaliyetler göstermektedir.

HEMEN DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + three =